Hoppa till innehållet

Innehåller inte braxen och id miljögifter om fångat i Östersjön??

Det är inte farligt att konsumera braxen och id. Tvärtom är de positiva hälsoeffekterna av att äta fisk stora.

Braxen och id är magra fiskar och lagrar därför inte höga halter av skadliga ämnen i köttet. Prover som kontrollerats av Livsmedelsverket har visat att halter av PCB och dioxiner är låga och ligger långt under gällande gränsvärden.

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago