Hoppa till innehållet

En 30-åring i ständig utveckling

Guldhavens passion för fiske, förädling och ett hållbart hav löper som en röd tråd genom allt vi gör

Guldhavens affärsidé är att ta tillvara lokala fiskråvaror på ett optimalt och hållbart sätt. Vi är ett svenskt företag som ansvarar för hela kedjan från fisk till färdig produkt. Vi tar i så stor utsträckning som möjligt vara på alla delar av fisken, vi odlar själva på ett miljövänligt sätt och arbetar ständigt med att innovera lösningar som gör att vi kan använda våra lokala råvaror på ett optimalt sätt. Det ger kvalitet för våra kunder och minsta möjliga påverkan på vår planet. Ett konkret exempel är att vi 2019 inledde en satsning på att ta tillvara de underutnyttjade karpfiskarna braxen och id. I ett nära samarbete med bland andra miljöstiftelsen Race For The Baltic i Sverige och marin- och kulturorganisationen John Nurminens Stiftelse i Finland ökar vi efterfrågan på underutnyttjade fiskarter som behöver fiskas på för att balansera ekosystemen – och dessutom bidrar till minskad övergödning. Vi köper även fisk från andra lokala fiskare och stöttar och utvecklar på så sätt det lokala småskaliga fisket.

 

30 år av hållbart fiske

1992 Grunden till Guldhaven Pelagiska AB lades redan 1992, när Kent Karlsson och Arnold Bodlund började fiska tillsammans. Först fiskade de strömming på våren och gädda på sommaren. Så småningom började de även tråla efter siklöja och producera löjrom, färdiga fiskrätter och andra fiskprodukter. Den vidareförädlade maten såldes via egen butik i Påläng och genom direktförsäljning till olika butiker.
2002 Efter 10 år beslutade företaget, som då hette Guldfisken, att flytta butiken till en ”In store”-butik i Luleå
2004

Företaget etablerades även i Boden.

2006 Senare såldes Guldfisken AB och fiskeridelen av företaget döptes till Guldhaven Fiske i Kalix AB.
2014 Företaget bytte namn till Guldhaven Pelagiska AB i samband med att Teija Aho anställdes som VD. Då började företaget även storsatsa på att utveckla både det egna fiske och ta emot lokalt fångad fisk.
2015 En ny fiskfabrik började ta form när vi flyttade till större industrilokal i Kalix. Första byggetappen blev klar i september 2015 och produktion av löjrom och andra siklöjeprodukter kunde börja i nya lokaler.
2017 I maj 2017 förvärvades Fiskcentrum i Piteå som nu är ett dotterbolag till Guldhaven. Fiskcentrum är en fiskodling som specialiserat sig på regnbågslax.
2022 Guldhaven utvecklar flera produkter och fortsätter att inovera inom hållbar sjömat i Sverige

 

Vi tar hand om hela kedjan

Guldhavens affärsidé
Guldhavens affärsidé är att ta tillvara lokala fiskråvaror på ett optimalt och hållbart sätt. Vi är ett svenskt företag som tar hand om hela kedjan från fisk till färdig produkt.

Konstant utveckling

Kvalitet för våra kunder & minsta påverkan på planeten

Vi satsar och försöker bidra med nya svenskt livsmedel som både smakar gott och har minsta påverkan på havet. Samt att en del av våra produkter även bidrar minskad  övergödningen i Östersjön. Vi köper också fisk från andra lokala fiskare och stöttar och utvecklar på så sätt det lokala småskaliga fisket.

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago