13.9.2019

PRESSRELEASE

Underutnyttjad inhemsk fisk kan hjälpa Östersjön att återhämta sig och ge en ny hållbar proteinkälla

Östersjön lider av ett överskott av näringsämnen (övergödning) som påverkar det känsliga ekosystemet och får direkt effekt på fiskbestånd, marint liv och vattenkvalité. Efter ett omfattande arbete för att minska näringsutsläppen från land, måste vi nu också ta itu med det överskott av näringsämnen som har ansamlats i Östersjön under de senaste decennierna.

Fiske är en effektiv metod för att återvinna näringsämnen från Östersjön till land och minskar övergödningen av havet. I Finland bidrar fisket årligen med en fosforreducering på 700 ton, vilket är dubbelt så mycket som landets fosforreduktionsmål från landbaserade källor.

Karpfisk, såsom braxen, id och mört trivs i övergödda vatten och finns i överflöd i Östersjön. Dessa fiskar är både hälsosamma och välsmakande, dock har vi i Sverige ingen tradition av att äta karpfisk.

Finland har legat i framkant med att fiska och använda karpfisk som livsmedel. 2015 lanserade John Nurminen Foundation (JNF) ett projekt för att sälja karpfisk på kommersiell basis. De första produkterna började säljas i butik 2017.

“Vi är glada för att få göra ett pilotprojekt i Sverige eftersom vi sett bra resultat i Finland. Utöver att vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön, ger den en ny inkomstkälla för det småskaliga lokala fisket samt en hälsosam och närproducerad proteinkälla för slutkunden. Det är också ett stort nöje att samarbeta med våra finska kollegor, lära av varandra och bygga vidare på framgångsrika projekt” sager Peter Wiwen-Nilsson, VD för Race For The Baltic

Efter projektets stora framgång har finska och svenska organisationer (Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och JNF) tagit beslut om att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige. Detta projekt (Baltic Fish) finansieras av Baltic Sea Action Plans stiftelse.

“Detta är ett innovativt och handlingsorienterat projekt som förstärker och förbättrar samarbetet mellan finska och svenska parter för att förbättra Östersjöns miljö. Därav passar projektet in under BSAP-stiftelsens direktiv, eftersom stiftelsen finansierar nya typer av projekt som har positiv påverkan på Östersjön” sager Anja Nysten, Senior Manager på NEFCO och stiftelsechef för BSAP-stiftelsen.

“Vi är mycket nöjda med att ha Sverige och Åland ombord. Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk, (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval. Dessutom, genom att skapa inkomster för lokalt fiske, upprätthåller vi den traditionella försörjningen för kustfiskare som är en integrerad del av den svenska och finska skärgårdskulturen.” säger Marjukka Porvari, Direktör för Östersjöprojekt på JNF.

Baltic Fish-projektet kommer arbeta nära lokala myndigheter för att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställahälsoaspekterna för mänsklig konsumtion. Dessutom kommer projektet samarbeta med kommersiella aktörer för att etablera en välfungerande produkttionskedja och kommersialisering. De första produkterna förväntas vara tillgängliga på svenska marknaden 2020.

”Detta projekt ger oss ett utmärkt tillfälle att lansera hållbara och lokala fiskeprodukter på den svenska marknaden för att möta ökande konsumentkrav på miljövänliga fiskebaserade produkter. Genom att ta hand om hela produktionskedjan, från fiske till färdig produkt, har vi möjlighet att skapa exakt den typ av produkter som våra kunder letar efter. På detta sätt stöder vi också Sveriges hållbara livsmedelsstrategi och ger möjligheter för en ny generation fiskare. ”säger Teija Aho, VD för Guldhaven Pelagiska AB.

Race For The Baltic
Race For The Baltic är en ideell stiftelse grundad av Zennström Philanthropies. Stiftelsens uppgift är att förbättra Östersjöns hälsa genom att fokusera på de kostnadseffektiva och lösningsorienterade projekt som visar den största potentialen att förbättra Östersjöns tillstånd.
www.raceforthebaltic.com

Emma Gabrielsson 
Project Manager 
Race For The Baltic
Emma(at)raceforthebaltic.com

John Nurminen Foundation 

John Nurminen Foundation grundades 1992 och syftar till att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsen har belönats för dess kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Målet med stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt är att förbättra Östersjöns skick med konkreta åtgärder för att minska belastningen och miljöriskerna mot havet. Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter.
www.johnnurmisensaatio.fi

Marjukka Porvari
Director of the Clean Baltic Sea projects
John Nurminen Foundation
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Project manager
John Nurminen Foundation
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

Guldhaven Pelagiska AB
Guldhaven Pelagiska är ett privat företag beläget i Kalix, specialiserat på både fiske och fiskförädling från lokalt fiske i Bottenviken.

Teija Aho
CEO
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se

Rädda Lumparn
Rädda Lumparn-föreningen grundades 2014 av människor som bodde runt Lumparn och var oroliga för deras lokala vatten, nämligen Lumparn och dess vikar. Föreningens mål är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess vikar, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stödja förvaltningsfiskeinitiativ samt rekreationsmöjligheter.

Carina Aaltonen
Vice chair
Association Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

 

Ålands Fiskarförbund
Ålands Fiskeriförbund är en sammanslutning av lokala fiskare på Ålandsöarna.

Fredrik Lundberg
, CEO
Ålands Fiskarförbund
fiskare(at)aland.net

NEFCO
NEFCO is an international financial institution (IFI) established in 1990 by the five Nordic countries, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, with the aim of having a positive impact on the climate and environment in a cost-efficient way. Focusing on small and medium-sized projects with tangible results, NEFCO provides high additionality to governments, co-financiers and customers. Over the years, NEFCO has financed more than 1,000 private and public sector projects across different sectors in 80 countries, with a strong focus on Eastern Europe, the Baltic Sea, and the Arctic and Barents Regions. NEFCO’s headquarters is located in Helsinki, Finland. Read more at www.nefco.org

Anja Nystén
Senior Manager, Fund Manager of the BSAP Fund
 NEFCO

Anja.Nysten(at)nefco.fi

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven