Personal

Guldhaven Pelagiska AB ägs av Kent Karlsson och Arnold Bodlund. Kent och Arnold är fiskare och de som trålar efter siklöja och ansvarar över annat eget fiske. Linda Nyberg är produktionsledare och har ansvaret över produktionen och personalen i fabriken i Kalix. Anton Wallin är försäljningschef och ansvarar också för att våra produkter är av högsta kvalitet.

VD:n Teija Aho är utbildad ekolog och har sina rötter i forskningen och fiskeriförvaltningen. Hon har tidigare jobbat bl a på Fiskeriverket och på Sveriges Lantbruksuniversitet. Teija har haft en framstående roll i den lyckade samförvaltningen av siklöjefisket och MSC-märkningen av löjfisket.

Under högsäsong, på sommaren och framförallt under siklöjefisket på hösten, har vi ett stort antal timanställda som jobbar i produktionen.

Övrig personal och våra kontaktuppgifter hittar du under fliken KONTAKT.

 


 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven