Samarbetspartners

Det finns gott om fiskresurser i Bottenviken som har med traditionella metoder nyttjats av generationer av kustfiskare. För att bevara dessa traditioner och att utveckla det hållbara lokala fisket behöver man skapa nya möjligheter för fiske.

Utveckling av fiskerinäring

I takt med den ökande efterfrågan på fisk och konsumenternas högre krav på både miljö och lokalproducerad mat behövs det också produktutveckling. Vi på Guldhaven tar vårt ansvar för att både bevara och utveckla fisket samt att skapa nya produkter på marknaden.

Vi köper fisk från lokala fiskare och förädlar fisken vidare i vår nya fabrik i Kalix. Vi anser att det behövs en kombination av små- och storskalighet för att den fina fisken från havet ska nå konsumenterna. Den viktiga första länken är att det finns fungerande förstahandsmottagning. Därefter krävs det effektiv marknadsföring och fungerande transporter för att leverera produkterna till kunder runt om i Sverige.

Guldhaven är medlem i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), där vd:n Teija Aho i sin roll som styrelseledamot och vice ordförande för Östersjöavdelningen jobbar för att utveckla fisket i hela Östersjön.

 

Produktutveckling

Vi jobbar aktivt för att öka nyttjandet av fisk från det småskaliga kustfisket. Målet är att ta tillvara på så många olika arter som möjligt för att öka produktionen av fisk och lönsamheten i kustfisket. Vi samarbetar med många grossister och restauranger, bl a restauranggruppen Svenska Brasserier i Stockholm för att utveckla fiskprodukter och nya innovativa maträtter.

Race For The Baltic är en miljöstiftelse vars focus ligger på att förbättra Östersjöns miljön. Race For The Baltic fokuserar på konkreta och kostnadseffektiva projekt med mätbara effekt.

Guldhaven har ett nära samarbete med stiftelsen Race For The Baltic. Race For The Baltic arbetar med konkreta projekt för Östersjön och fiske av braxen och id är identifierat som ett effektivt sätt att återvinna näringsämnen och därigenom minska övergödningen i havet. För att säkerställa hållbart fiske, hälsoaspekter samt datainsamling samarbetar man med regionala och nationella myndigheter samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven