Lokaler

Vårt huvudkontor ligger på Energivägen 3 i Kalix. Här har vi också den ombyggda fabriken, där största delen av produktionen sker. Fabriken är en modern anläggning med miljövänliga lösningar för kyl- och fryssystem och avfallshantering. Vi har ett koldioksidbaserat (CO2) Green & Cool –system för alla kyl- och frysutrymmen. I fabriken finns nya maskiner för sortering, rensning, filetering och packning av fisk samt en separat rostfri avdelning för produktion av surströmming.  

Vi har också en mindre produktionslokal i Pålänge.

 


Guldhaven Pelagiska

Guldhaven