Lokaler

Vårt huvudkontor ligger på Energivägen 3 i Kalix. Här har vi också den ombyggda fabriken, där största delen av produktionen sker. Fabriken är en modern anläggning med miljövänliga lösningar för kyl- och fryssystem och avfallshantering. Vi har ett koldioxsidbaserat (CO2) Green & Cool – system för alla kyl- och frysutrymmen. I fabriken finns nya maskiner för sortering, rensning, filetering och packning av fisk samt en separat rostfri avdelning för produktion av surströmming.

 


 

 

 

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven