Hoppa till innehållet

Rädda Östersjön genom att äta fisk – hur då?

Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval.

Fisk är en viktig del av en hälsosam kost men fiskeindustrin bedrivs ofta på ett ohållbart sätt. Det finns gott om karpfisk som braxen och id i Östersjön och antalet har ökat till följd av övergödning (överskott av näringsämnen) och ett ökat intresse för rovfiskar som annars skulle hålla bestånden nere. Genom att fiska braxen och id tas näringsämnen som fosfor och kväve från vattnet och övergödningen minskar. Projektet främjar även det småskaliga och kustnära fisket samtidigt som det är ett gott och nyttigt livsmedel. 

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago