Hoppa till innehållet

Vad innebär det att projektet Baltic Fish är hållbart?

Projektet arbetar för att hela produktionskedjan – från fångst till tallrik – ska vara hållbar. 

Att fiska karpfisk minskar övergödningen i Östersjön och hjälper till att återställa balansen mellan karpfisk och rovfisk. Övervakningen av att fiskarna följer de satta reglerna sker genom stickprover, fångstrapporter och försäljningskvitton. Dessutom är karpfisket en ny källa till inkomst för många kustfiskare. Projektet gör det möjligt att leva av småskaligt fiske och gynnar på så sätt landsbygdens utveckling. 

De regionala länsstyrelserna utövar tillsyn av fisket och SLU analyserar fångstdata inom projektet.

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago