Hoppa till innehållet

Vad är Kalix Löjrom?

Kalix Löjrom är ett unikt livsmedel som enbart kan utvinnas ur fisken siklöja fångad i Bottenvikens bräckta vatten. I Norrbottens skärgård finns en speciell miljö med rent vatten och låg salthalt, vilket siklöjan behöver för att kunna fortplanta sig. Området utgör världens största bräckvattenskärgård, genom att mineralrikt vatten från de stora nationalälvarna rinner ut i havet och omsätter Bottenvikens havsvatten vart tredje år.

För att få kallas Kalix Löjrom ska fisket och framställningen uppfylla vissa krav: Siklöjan ska fiskas i det EU-beslutade området efter Bottenvikens kust utanför kommunerna Kalix, Haparanda, Luleå och Piteå.

De årliga fångsterna beslutas av Havs och vattenmyndigheten i samverkan med yrkesfisket och marina forskningen, för att eftersträva ett långsiktigt hållbart fiske. Den bästa kvaliteten på löjrommen uppnås genom ett varsamt hantverk i beredningen innan den inom 24 timmar från att den har landats i hamnarna ska vara rengjord, torkad, saltad, slutförpackad och färdig för infrysning

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago