Guldhavens historia

1992 – dagens datum

Grunden till Guldhaven Pelagiska AB lades redan 1992, när Kent Karlsson och Arnold Bodlund började fiska tillsammans. Först fiskade de strömming på våren och sedan gädda på sommaren. Så småningom började de även tråla efter siklöja och producera löjrom, färdiga fiskrätter och andra fiskprodukter.

Den vidareförädlade maten såldes via egen butik i Påläng samt genom direktförsäljning till butiker.

År 2002 beslutade företaget, som då hette Guldfisken, att flytta butiken till en ”In store”-butik i Luleå, och 2004 etablerades företaget även i Boden.

Senare såldes Guldfisken AB och fiskeridelen av företaget döptes till Guldhaven Fiske i Kalix AB. Företaget bytte namn till Guldhaven Pelagiska AB i samband med att Teija Aho anställdes som VD våren 2014. Då började företaget satsa mer på att utveckla både eget fiske och mottagning av lokalt fångad fisk.

En ny fiskfabrik började ta form när vi flyttade till större industrilokal i Kalix. Första byggetappen blev klar i september 2015 och produktion av löjrom och andra siklöjeprodukter kunde börja i nya lokaler.

I maj 2017 förvärvades Fiskcentrum i Piteå som nu är ett dotterbolag till Guldhaven. Det är en fiskodling som specialiserat sig på regnbågslax.

Att fisket och hela vår produktion är hållbart är både självklart och oerhört viktigt för oss, från både kvalitets- och miljösynpunkt.

Guldhavens affärsidé är att ta tillvara lokala fiskråvaror på ett optimalt och hållbart sätt. Vi är ett svenskt företag som tar hand om hela kedjan från fisk till färdig produkt. Vi tar i så stor utsträckning som möjligt vara på alla delar av fisken, vi odlar själva på ett miljövänligt sätt och arbetar ständigt med att ta fram innovationer som gör att vi kan använda våra lokala råvaror på ett optimalt sätt. Det ger kvalitet för våra kunder och minsta möjliga påverkan på vår planet. Ett konkret exempel är att vi 2019 inledde en satsning på att ta tillvara de underutnyttjade karpfiskarna braxen och iden, i samarbete med bland andra miljöorganisationen Race For The Baltic och marin- och kulturorganisationen John Nurminens Stiftelse i Finland. Satsningen bidrar till ett helt nytt svenskt livsmedel som både smakar gott och har mycket positiva miljömässiga effekter på havet genom att minska övergödningen i Östersjön. Vi köper också fisk från andra lokala fiskare och stöttar och utvecklar på så sätt det lokala småskaliga fisket.

 


 

 

 

 

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven