Historia

Fiskeriverksamheten som är grunden för företaget började år 1992 när Kent Karlsson började fiska tillsammans med Arnold Bodlund. Först fiskade de strömming på våren och sedan gädda på sommaren. Några år senare började de tråla efter siklöja och då började produktionen av löjrom.

Snart utökades förädlingen av fångsten genom att framställa halvfabrikat, färdiga fiskrätter och såser. Den vidareförädlade maten såldes via egen butik i Påläng samt genom direktförsäljning till butiker. År 2002 beslutade företaget, som då hette Guldfisken, att flytta butiken till en ”In store”-butik i Luleå, och 2004 etablerades företaget även i Boden.

Senare såldes Guldfisken AB och fiskeridelen av företaget döptes till Guldhaven Fiske i Kalix AB. Företaget bytte namn till Guldhaven Pelagiska AB i samband med att Teija Aho anställdes som VD på våren 2014. Då började företaget satsa mer på att utveckla både eget fiske och mottagning av lokalt fångad fisk. En ny fiskfabrik började ta form när vi fick tag på en större industrilokal i Kalix. Första byggetappen blev klar i september 2015 och produktion av löjrom och andra siklöjeprodukter kunde börja i nya lokaler.

I maj 2017 förvärvades Fiskcentrum i Piteå som nu är ett dotterbolag till Guldhaven. Det är en fiskodling som specialiserat sig på regnbågslax.

 


 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven