Om oss – fisket

Siklöja

Vårt viktigaste fiske är trålfiske efter siklöja för framställning av vår exklusiva Kalix löjrom. Produktion av löjrom är ett hantverk som ger en riktigt klassisk svensk delikatess. På Guldhaven har vi producerat ursprungsmärkt Kalix löjrom sedan mitten av 1990-talet, och vi är faktiskt den enda fiskproducenten i Sverige som tar hand även om själva fisken och inte bara rommen. Löjrom får man fram genom att klämma ut rommen ur siklöjans honfiskar för hand. Vanligast är att man först bryter av fisken på mitten, men vi gör det på det gammaldags sättet där fisken blir huvudkapad och rensad, och då kan fisken användas som livsmedel.

Hanfiskarna, som ju inte har rom, filéas. Siklöja, som är den minsta medlemmen i familjen laxfiskar, är en utmärkt matfisk med rikligt med nyttiga omega-fettsyror. Våra delikata Kalix löjfiléer kan exempelvis stekas i smör eller friteras, och säljs både färska och frysta. Rommen sköljs och rengörs efter klämningen och torkas på galler innan den saltas, packas och fryses in. Kalix löjrom är i samma ursprungsmärkningsklass som champagne och parmaskinka, den starkaste märkningen inom EU – en svensk klassiker. 

Trålningen efter siklöjan sker på hösten, med start i slutet av september. Fisket pågår vanligtvis under ca fem veckor, men får fortsätta fram till sista oktober. Fiskemetoden är partrålning, dvs våra två trålare, Wilma och Natalia, drar en trål mellan sig och fångar siklöjan. Fisket sker dagtid och är reglerad via samförvaltning mellan fiskets egna organisationer och myndigheter. Siklöjebeståndets utveckling följs noga av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och fisket anpassas till beståndssituationen.

 

Egen regnbågsodling

Sedan 2018 äger vi en regnbågsodling i Bottenviken utanför Piteå. Odlingen (Fiskcentrum i Piteå AB) är ett helägt dotterbolag till Guldhaven. Där odlar vi Polarregnbåge och Benella regnbåge.  

Polarregnbågen
Regnbågen odlas under det skyddade namnet Polarregnbåge som ett gott svenskt alternativ till den norska odlade laxen. Att handla svenskt är bra för både den svenska ekonomin och miljön. Odlingen är miljökompenserad vad gäller näringsutsläpp; genom fiske och produktion av andra fiskarter tar vi upp nästan 50 procent mer fosfor och nästan lika mycket kväve ur Östersjön mot vad odlingen släpper ut.

Polarregnbågen växer i Bottenvikens rena och friska vatten vid Jävrebodarna i Piteå, och äter miljövänligt foder som, förutom fiskmjöl, även innehåller bland annat insekter. Produktionen innebär också korta transporter från odling till produktion. Miljötänket går också in i produktionen, vi tar vara på allt som går av fisken. Vi säljer såväl hel fisk, filé, bitar, och av resterna gör vi färs till biffar – det enda som blir över är benen.

Benella regnbågen
Vi odlar även Benella regnbåge som får ett speciellt foder som naturligt kommer från Östersjön, vilket skapar ett kretslopp som gynnar miljön. Vi använder de näringsämnen som redan finns i havet utan att tillföra nya som kan leda till övergödning, vilket är bättre för både fisken och havet. I fodret är också en stor del av fiskoljan ersatt med rybsolja från växtriket, för att vi inte ska behöva fiska upp lika mycket skarpsill och strömming att göra fiskolja av och på så sätt försöker vi upprätthålla ett stabilt fiskbestånd i Östersjön. Med mindre fiskolja i fodret återintroduceras dessutom mindre fosfor, kväve och andra miljögifter till havet, vilket bidrar till ett renare Östersjön. Systemet har redan använts länge i Finland, och nu har vi på Guldhaven tagit det till Sverige. 

Benella regnbåge innehåller mer Omega 3-fettsyror och D-vitamin än andra fiskar. Omega 3-fettsyrorna är bra för hjärtat, hjärnan och synen, och D-vitamin är livsviktigt för leverns funktion, vilket i sin tur stärker ben och tänder. 

Precis som med Polarregnbågen tar vara på hela fisken.

 

Småskaligt lokalt fiske med mindre båtar

På våren fiskar vi strömming med skötar. Då kör vi ut till havs med Wilma och letar efter lekande strömming. Den här vårströmmingen används framförallt till produktion av vår egen surströmming.

Vi bedriver ett småskaligt lokalt fiske också med våra mindre båtar. På sommaren fiskar vi lax, havsöring, abborre, sik, gädda och karpfiskar så som braxen och iden. Laxen fångar vi med sälsäkra pontonfällor, som också kallas för push-up –fällor. Dessa är stora flytfällor som skyddar fångsten från sälen, hindrar sälen från att fastna i redskapet, fångar laxen skonsamt och är ergonomisk att vittja. Abborre fiskas med egendesignade mjärdar, som såklart också är sälsäkra. För sik- och gäddfisket används vanliga nät och karpfiskar fiskas med fiskevårdsryssjor. Läs mer om fisket efter karpfiskar och dess miljönytta här.

Nyfångad siklöja.

Nyfångad siklöja.

Siklöja, nyupptagen och påväg in till land för vidare beredning.

Siklöja, nyupptagen och påväg in till land för vidare beredning.

Förstahandsmottagning

Vi tar emot lokalt fångad fisk i den nya fabriken i Kalix. Vi förser fiskare med både emballage och is så att de kan leverera färsk fisk av hög kvalitet direkt till fabriken. Vi tar emot abborre, gädda, sik och lax i stort sett under hela fiskesäsongen. Läs mer om utvecklingen av det lokala fisket under fliken “VÅRT ANSVAR“.

 


 

 

 

 

 

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven