Om oss – fisket

Vårt viktigaste fiske är trålfiske efter siklöja. Trålningen sker på hösten, med start den 20 september. Fisket pågår vanligtvis under ca fem veckor, men får fortsätta fram till sista oktober. Fiskemetoden är partrålning, dvs våra två trålare, Vilma och Natalia, drar en trål mellan sig och fångar siklöjan. Fisket sker dagtid och är reglerad via samförvaltning mellan fiskets egna organisationer och myndigheter. Siklöjebeståndets utveckling följs noga av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och fisket anpassas till beståndssituationen. Löjfisket har bedömts vara uthålligt och välskött och tilldelades därför en certifiering av Marine Stewardship Council. Läs mer om MSC-certifieringen här.

Småskaligt lokalt fiske med mindre båtar

På våren fiskar vi strömming med skötar. Då kör vi ut till havs med Vilma och letar efter lekande strömming. Den här vårströmmingen används framförallt till produktion av vår egen surströmming.

Vi bedriver ett småskaligt lokalt fiske också med våra mindre båtar. På sommaren fiskar vi lax, havsöring, abborre, sik, gädda och karpfiskar (braxen och id). Laxen fångar vi med sälsäkra pontonfällor, som också kallas för push-up –fällor. Dessa är stora flytfällor som skyddar fångsten från sälen, hindrar sälen från att fastna i redskapet, fångar laxen skonsamt och är ergonomisk att vittja. Abborre fiskas med egendesignade mjärdar, som såklart också är sälsäkra. För sik- och gäddfisket används vanliga nät och karpfiskar fiskas med fiskevårdsryssjor. Läs mer om fisket efter karpfiskar och dess miljönytta här.

Nyfångad siklöja.

Nyfångad siklöja.

Siklöja, nyupptagen och påväg in till land för vidare beredning.

Siklöja, nyupptagen och påväg in till land för vidare beredning.

Egen regnbågsodling

Sedan 2018 äger vi en regnbågsodling i Jävrebodarna i Piteå. Odlingen (Fiskcentrum i Piteå AB) är ett helägt dotterbolag till Guldhaven. Fiskcentrum producerar ca 360 ton regnbåge, som är namnskyddat som Polarregnbåge, om året. Polarregnbågen växer i Bottenvikens rena och friska vatten och äter miljövänligt foder som, förutom fiskmjöl, även innehåller bl a insekter. Vi lägger stor vikt vid perfekt kylhantering av fisken, vi har kort transport från odlingen till produktionen. Fiskodlingen garanterar sysselsättning för personalen även vintertid samt att det ger en stabil åtkomst av fisk under året (jämfört med varierande vildfiskbestånd) och ytterligare ett ben att stå på.

Förstahandsmottagning

Vi tar emot lokalt fångad fisk i den nya fabriken i Kalix. Vi förser fiskare med både emballage och is så att de kan leverera färsk fisk av hög kvalitet direkt till fabriken. Vi tar emot abborre, gädda, sik och lax i stort sett under hela fiskesäsongen. Läs mer om utvecklingen av det lokala fisket under fliken  “VÅRT ANSVAR“.

 


Guldhaven Pelagiska

Guldhaven