Miljö och kvalitet

 

Satsning på miljö

Visste du att ett smart och välsmakande sätt att skydda vårt älskade hav är att äta fisk som har fångats på ett hållbart sätt i Östersjön? Inhemska karpfiskar är läckra och hälsosamma, och det finns gott om dem havet.

Övergödningen är ett problem i Östersjön. Halterna av fosfor och kväve har ökat vilket har lett bl a till ökade algblomningar och förändringar i ekosystem. Förekomsten av braxen och id, två karpfiskarter som binder näringsämnena fosfor och kväve, har ökat på senaste tiden. Genom att minska deras biomassa i havet är ett sätt att avlägsna fosfor och kväve i havet vilket kan hjälpa till att minska övergödningssymptomen.

Guldhaven deltar i projektet ”Baltic Fish” ledd av John Nurminen stiftelse i Finland. De andra deltagarna är Race for the Baltic i Sverige, Ålands Fiskarförbund och Rädda Lumparn på Åland. Syftet med projektet är att med fiske inriktat på karpfisk (braxen och id) återvinna en betydande del av de näringsämnen som finns i det marina ekosystemet på land och samtidigt skapa nya produkter av den underutnyttjade inhemska fisken till konsumenternas tallrikar.

Karpfisk är utmärkt mat såväl ur hälso- som miljösynpunkt. Att äta fisk som fångats på ett hållbart sätt i Östersjön är en miljögärning: det minskar den enskilde konsumentens Östersjöpåverkan. Skadliga näringsämnen avlägsnas från vattendragen tillsammans med fiskfångsten, vilket bidrar till att minska övergödningen av kustvattnen.

När du äter Braxa Fiskbiff från Kalix skyddar du Östersjön och stöder hållbart fiske!

 

På sidan 15 i tidningen ”Framtidens hållbara system”* utgiven  i Dagens Industri, 28/1 2020 kan du läsa om fiskeprojektet Baltic Fish och om ”Braxens återkomst”. *En tematidning av Heja Framtiden i samarbete med AGFO.

Du kan även ladda hem artikeln som en PDF. Klicka här

Här kan du läsa vår senaste pressrelease om vårt arbete med att skapa en marknad för karpfiskprodukter – Klicka här

 

 

 


 

En god fisk för mage, hjärna och miljön

Benella Regnbåge är proppfull med Omega 3-fettsyror och Vitamin D, mer så än annan fisk faktiskt. Omega 3-fettsyrorna är bra för hjärtat, hjärnan och synen och Vitamin D är livsviktigt för leverfunktionen, vilket i sin tur stärker ben och tänder.

Med vårt speciellt utvecklade foder, Baltic Blend, har vi valt att ersätta en stor del av fiskoljan med rybsolja från växtriket. En av fördelarna med detta är att vi inte behöver fiska upp lika mycket skarpsill och strömming för att producera fiskolja till fodret, på så sätt kan vi hjälpa till att upprätthålla ett stabilt fiskbestånd i Östersjön. Avsaknaden av fiskolja i fodret undviker dessutom att återintroducera fosfor och kväve, samt andra miljögifter, till havet – och bidrar därmed till ett renare Östersjön.

 


 

Kvalitetskontroll av Kalix löjrom

Vi på Guldhaven tar ett stort ansvar för att vår löjrom alltid är av högsta kvalitet. Utöver kraven som följer med både ursprungsmärkningen (SUB), har vi en egen kvalitetskontroll som kännetecknas av ett eget sigillmärke. Märket garanterar att produkten är äkta och av högsta möjliga kvalitet. Sigillet garanterar också att:

  • Siklöjan fiskas alltid av en och samma fiskare och bereds i Guldhavens godkända lokaler för löjromsproduktion, vilket säkerställer en jämn och hög kvalité på produkten.
  • Löjrommen bereds av kvalificerad personal med kollektivavtal.
  • Utöver löjrommen, jobbar Guldhaven med att utveckla fisken siklöja till en högklassisk matprodukt. I dagsläget bereder vi och marknadsför ca 60% av den siklöja som företaget fiskar. Målet är att nå en beredningsgrad på 90%. Vår nyaste produkt är Kalix löjfilé. Utveckling av produkter sker i samarbete med några av Sveriges ledande fiskgrossister och restauranger.

 

  • Guldhavens VD är utbildad ekolog med erfarenhet av fiskeriförvaltning. Detta säkerställer att havets resurser nyttjas på ett hållbart sätt inom företaget.
  • Beredningen av löjrommen sker inom ett dygn från det att fisken har landats, och enligt standarden för produktion av Kalix löjrom.
  • Löjrommen förpackas för slutkund direkt efter beredningen. Löjrommen packas aldrig om efter infrysningen.
  • Varje batch av löjrom kontrolleras med avseende på lukt, renhet, torrhalt och salthalt före infrysning. 

sub_181x181Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Kalix Löjrom har som första svenska livsmedel tilldelats EU-utmärkelsen Skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Det ger produkten det starkaste geografiska ursprungsskyddet på marknaden. Det innebär att ”produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod”. Detta betyder att endast rom från siklöja, fiskad och bearbetad inom kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix Löjrom. Det är både områdets unika miljö och de traditionella metoderna för romproduktion som ger produkten Kalix löjrom dess särprägel.

 

 

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven