Samarbetspartners

Det finns gott om fiskresurser i Bottenviken som har med traditionella metoder nyttjats av generationer av kustfiskare. För att bevara dessa traditioner och att utveckla det hållbara lokala fisket behöver man skapa nya möjligheter för fiske.

Utveckling av fiskerinäring

I takt med den ökande efterfrågan på fisk och konsumenternas högre krav på både miljö och lokalproducerad mat behövs det också produktutveckling. Vi på Guldhaven tar vårt ansvar för att både bevara och utveckla fisket samt att skapa nya produkter på marknaden.

Vi köper fisk från lokala fiskare och förädlar fisken vidare i vår nya fabrik i Kalix. Vi anser att det behövs en kombination av små- och storskalighet för att den fina fisken från havet ska nå konsumenterna. Den viktiga första länken är att det finns fungerande förstahandsmottagning. Därefter krävs det effektiv marknadsföring och fungerande transporter för att leverera produkterna till kunder runt om i Sverige.

Guldhaven är medlem i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), där vd:n Teija Aho i sin roll som vice ordförande för Östersjöavdelningen jobbar för att utveckla fisket i hela Östersjön.

 

Produktutveckling

Vi jobbar aktivt för att öka nyttjandet av fisk från det småskaliga kustfisket. Målet är att ta tillvara på så många olika arter som möjligt för att öka produktionen av fisk och lönsamheten i kustfisket. Vi samarbetar med restauranggruppen Svenska Brasserier i Stockholm för att utveckla fiskprodukter och nya innovativa maträtter. Ett exempel på dessa är löjromspizzan, som Taverna Brillo har tagit fram och som direkt blev en succé på Stureplan. Näst på tur är att utveckla läckra rätter av Kalix löjfilé och den outnyttjade resursen av mindre abborre, som dessutom smakar bättre än den stora abborren som i dagsläget dominerar marknaden.

Läs mer om Svenska Brasserier här.

 

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven