Vi söker en doktorand inom

SLU:s industridoktorandprogram inom livsmedel (LivsID).

 

Fiskkonsumtionen ökar både globalt och lokalt. Målet med den svenska livsmedelsstrategin är framförallt att öka produktionen av inhemska livsmedel. På fisksidan finns möjligheterna i att nyttja de resurser som finns och som tidigare inte har tagits tillvara.

Guldhaven Pelagiska AB är ett växande företag som har profilerat sig med att satsa på det lokala fisket och vidareförädla den lokala fiskråvaran. Produktionen sker i nya moderna och miljövänliga lokaler i Kalix.

Målet med projektet är att utveckla nya livsmedel främst av de fiskresurser som inte används i dagsläget. Vi kommer att utveckla mat och produkter som passar den moderna konsumenten och som har en hälsoprofil. Projektet bidrar samtidigt till ett levande kustfiske och är en viktig del av en miljösatsning för Östersjön.

Satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Dina arbetsuppgifter är att ta fram nya fiskprodukter från de fiskresurser som finns tillgängliga i Bottniska Viken och angränsande sötvattensområden. Dessa produkter optimeras så att de motsvarar dagens krav av näringsinnehåll, konsistens och aptitlighet såväl som på hållbarhet och lokal produktion.

 

Kvalifikationer

Vi söker en motiverad och entusiastisk kandidat med magister- eller masterexamen i relevant naturvetenskapligt ämne. Du bör vara intresserad av livsmedel ur såväl ett praktiskt som ett vetenskapligt perspektiv. Det är viktigt att du är intresserad av fisk och fiske. Kunskap och erfarenhet av livsmedelsbranschen, fiskeri- och hållbarhetsfrågor, gastronomi och/eller kemisk analys är en merit. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Anställningen är placerad hos Guldhaven Pelagiska AB som doktorand med 80% forskarstudier och 20% ordinarie arbete hos Guldhaven.

För mer information kontakta

Teija Aho (Guldhaven Pelagiska AB),

teija@guldhaven.se eller

Jana Pickova (Institution för molekylära vetenskaper, SLU)

jana.pickova@slu.se tel 018 67 20 11

Skicka din ansökan senast den 2 mars 2018 till teija@guldhaven.se

 

 

Nyheter från Facebook

Här kan du se våra senaste nyheter som vi publicerar på Facebook. Gilla vår sida och du får automatiskt in våra nyheter i ditt flöde.

Guldhaven Pelagiska

Guldhaven