Personal

Guldhaven Pelagiska AB ägs av Kent Karlsson och Arnold Bodlund. Kent och Arnold är också fiskare och de som trålar efter siklöja. Sönerna Henrik Karlsson, Andreas Karlsson och Jonas Bodlund ansvarar för både det egna småskaliga fisket och för produktionen. Henrik är också säljare och ser till att våra produkter når butiker och restauranger. Den samlande kraften bakom produktionen är produktionsledaren Eva Öhlund. Eva har lång erfarenhet av fiskproduktion i dess olika former.

VD:n Teija Aho är utbildad ekolog och har sina rötter i forskningen och fiskeriförvaltningen. Hon har tidigare jobbat bl a på Fiskeriverket och på Sveriges Lantbruksuniversitet. Teija har haft en framstående roll i den lyckade samförvaltningen av siklöjefisket och MSC-märkningen av löjfisket.

Under högsäsong, framförallt under siklöjefisket på hösten, har vi ett stort antal timanställda som jobbar i produktionen.

Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken KONTAKT.


Guldhaven Pelagiska

Guldhaven