Om oss – fisket

Vårt viktigaste fiske är trålfiske efter siklöja. Trålningen sker på hösten, med start den 20 september. Fisket pågår vanligtvis under ca fem veckor, men får fortsätta fram till sista oktober. Fiskemetoden är partrålning, dvs våra två trålare, Vilma och Natalia, drar en trål mellan sig och fångar siklöjan. Fisket sker dagtid och är reglerad via samförvaltning mellan fiskets egen organisation och myndigheter. Siklöjebeståndets utveckling följs noga av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och fisket anpassas till beståndssituationen. Löjfisket har bedömts vara uthålligt och välskött och tilldelades därför en certifiering av Marine Stewardship Council. Läs mer om MSC-certifieringen här.

Småskaligt lokalt fiske med mindre båtar

På våren fiskar vi strömming med skötar. Då kör vi ut till havs med Vilma och letar efter lekande strömming. Den här vårströmmingen används framförallt till produktion av vår egen surströmming.

Vi bedriver ett småskaligt lokalt fiske också med våra mindre båtar. På sommaren fiskar vi lax, havsöring, abborre, sik, och gädda. Laxen fångar vi med sälsäkra pontonfällor, som också kallas för push-up –fällor. Dessa är stora flytfällor som skyddar fångsten från sälen, hindrar sälen från att fastna i redskapet, fångar laxen skonsamt och är ergonomisk att vittja. Abborre fiskas med egendesignade mjärdar, som såklart också är sälsäkra. För sik- och gäddfisket används vanliga nät.Grossistverksamhet

Vi bedriver en grossistverksamhet i mindre skala genom att köpa olika fiskeriprodukter från andra producenter och leverantörer och sälja vidare till butiker och restauranger. Vi har en liten egen beredning för inköpt färsk fisk i form av filetering och gravning. Våra huvudleverantörer är Lobster Seafood Sweden AB och Sjöboden Allt i Fisk AB. Våra huvudsakliga butikskunder är olika ICA-butiker i Norrbotten.

Förstahandsmottagning

Vi tar emot lokalt fångad fisk i den nya fabriken i Kalix. Vi förser fiskare med både emballage och is så att de kan leverera färsk fisk av hög kvalitet direkt till fabriken. Vi tar emot abborre, gädda, sik och lax i stort sett under hela fiskesäsongen. Läs mer om utvecklingen av det lokala fisket under fliken “VÅRT ANSVAR“.

Du som är intresserad av att leverera fisk till oss hittar instruktioner här.


Guldhaven Pelagiska

Guldhaven